EVROPSKI DAN JEZIKA

Evropski dan jezika - EDL (26. septembar), ustanovljen u Savjetu Evrope (SE), obilježava se radi skretanja pažnje javnosti na lingvističko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu učenja stranih jezika, kako bi se u većoj mjeri cjenila vrijednost i prednosti različitih kultura. Evropski dan jezika ustanovljen je tokom Evropske godine jezika 2001. godine i od tada se redovno obilježava u 47 država članica SE sa željom da ohrabri 800 miliona Evropljana da uče više jezika, kao i da upozori javnost o važnosti učenja jezika radi povećanja stepena plurilingvalizma i međukulturološkog razumijevanja.

26. septembra učenici naše škole izveli su priredbu u školskom holu čime su se pridružili obilježavanju ovog dana. Učenici su pjevali i recitovali na različitim stranim jezicima. Takođe, preko izrađenih panoa prezentovali su različite svetske jezike. 

SAZNAJTE VIŠE O EDL :