html5 templatesЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ БИЈЕЉИНА

Школа је основана јануара 1966. интеграцијом Основне школе "Васо Гаврић" и Основне школе "Мирко Филиповић" из Бијељине. Одлуком Предсједништва СО Бијељина од 10 априла 1992. године школа носи име Основна школа "Вук Караџић".

Старо здање ове школе је саграђено 1885. године за потребе тадашње Трговачке школе у Бијељини која је постојала до 1919. године. Од те године ту се налази тзв. Дјевојачка основна школа, све до 2. свјетског рата, а након тога у том старом објекту од 1949. године почиње да ради Учитељска школа.
Доградњом још једног анекса уз постојећи објекат створени су услови за успјешно школовање низа генерација учитеља све до 1966. године. Од тада ради као Основна школа “Мирко Филиповић”, а од 1992. године мијења се назив у ОШ “Вук Караџић”.

У периоду 2005-2007.год. изграђена је спортска дворана, недалеко од постојећих објеката, тако да су остварени сви услови за успјешно извођење наставе физичке културе .

За свој досадашњи рад школа је више пута награђивана, а посебно је значајна Златна медаља “Филип Вишњић”, коју је добила 2002. године од СО-е Бијељина.