U školskoj 2017/18. godini nastava se izvodi u tri smjene sa 64 odjeljenja i 1467 učenika. U školi radi 119 radnik, od toga 90 nastavnika neposredno uključena u nastavni proces. Nastava je počela 01.09.2017.godine sa obezbjeđenim kadrom koji je u potpunosti stručan iz svih predmeta.

      Centralna škola sa 38 odijeljenja se nalazi u ulici Vojvode Stepe broj 4, a školska zgrada sastavljena je od tri objekta koji su međusobno povezani. U svom sastavu imamo  područna odjeljenja i to: Amajlije sa 5 odjeljenja, Popovi sa 2 odjeljenja i specijalnu školu sa 4 odjeljenja. Objekat u Račanskoj je zatvoren za upotrebu, te deset odjeljenja pohađa nastavu u Domu učenika a dva druga razreda pohađaju nastavu u međusmjeni u centralnoj školi. Ovakvo stanje će biti do izgradnje područne škole na Ledincima.

     U školskoj 2017/18.godini nastava je u potpunosti organizovana u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi Republike Srpske.

   U školi postoji Savjet učenika, koji ima 64 predstavnika, po jedan iz svakog odjeljenja. Savjet učenika ima svoje Predstavništvo od devet članova, koji reprezentuju isto toliko razreda u školi i održavaju sastanke svake sedmice.

 Savjet roditelja broji 23 člana i ima predstavništvo Savjeta roditelja koga čini 7 članova izabranih od 23 člana Savjeta roditelja.  

ŠKOLA KROZ ISTORIJU  >>>

Amblem škole