ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. НАБАВКА ОГРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ. Конкурентски  захтјев објављен на порталу јавних набавки дана 10.8.2017. године. Понуде су доставили два понуђача: доо „Илић трговина“ Зворник и доо „Zorscomerc“ Бијељина. Комисија за јавне набавке доставила је записник директору школе.  Директор школе је донио одлуку о избору најповољнијег понуђача а то је доо „Zorscomerc“ Бијељина број: 1303/17 од 31.8.2017. године. Доо „Илић трговина“ Зворник је упутила жалбу комисији дана 6.9.2017. године. Комисија је прихватила жалбу. Школски одбор је прихватио жалбу доо „Илић трговине“ Зворник и донио рјешење о понављању поступка број: 1401-2/17. од 14.9.2017. године. Школа је поново објавила поступак јавне набавке 26.9.2017. године, објавила на порталу јавних набавки. Понуде су доставила два понуђача и то доо „Илић трговина“ Зворник и доо „Zorscomerc“ Бијељина. Комисија је доставила записник о прегледу и оцјени понуда број 1639/17 од 10.10.2017. године. Директор је донио одлуку о избору понуђача економско најповољније понуде, а то је доо „Zorscomerc“ Бијељина, број одлуке 1641/17 од 10.10.2017. године. Школа је потписала уговор за набавку огрева у школској 2017/18. години број: 1711/17 од 23.10.2017. године.

 

2. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА КРЕЧЕЊЕ. Директним споразумом. Одлука директора школе о покретању поступка број: 813-2/17 од 31.5.2017. године. Понуду доставио понуђач СТР „Дуле“ Бијељина. Уговор потписан број: 875/17 од 6.6.2017. године. Објављено на порталу јавних набавки дана 7.6.2017. године.

 

3. НАБАВКА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ.

Поступак објављен на порталу јавних набавки 9.8.2017. године.  Понуде је доставио један понуђач ад „Семберија транспорт“ Бијељина. Комисија је доставила директору записник о прегледу и оцјени понуда број: 1252/17 од 29.8.2017. године. Директор школе донио одлуку број: 1254/17. Од 29.8.2017. године о изборуз најповољнијег понуђача за превоз ученика путника за школску 2017/18. годину, а то је је ад „Семберија транспорт“ Бијељина. Уговор потписан са ад „Семберија транспорт“ Бијељина 1476/17 од 21.9.2017. године.

 

4. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ЦЕНТРАЛНОЈ ШКОЛИ.  Одлука о покретању поступка број: 1037/17 од 10.7.2017. године. Пријавила се фирма „ЕЛИНС“ Бијељина.  Уговор склопљен са фирмом „Елинс“ Бијељина број: 1039/17 од 11.7.2017. године. Објављено на портали јавних набавки извјештај дана 9.8.2017. године.

 

5. СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА ШКОЛЕ. Директор школе дониО одлуку о покретању поступка број: 1099/17 од 10.8.2017. године. Понуду доставио „S+ medico Бијељина. Склопљен уговор број 1180/17 од 22.8.2017. године. Извјештај објављен на порталу јавних набавки дана  14.9.2017.  године.

 

6. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА У ПШ ПОПОВИ. Одлука о покретању директног поступка број: 1025/17 од 6.7.2017. године. Понуду доставио понућач доо „Призма“ Бијељина. Уговор потписан са доо „Призма“ Бијељина број: 1068-2/17 од 3.8.2017. године. Извјештај објављен на порталу јавних набавки дана 9.8.2017. године.

 

7. НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА. Одлука о покретању поступка набавке канцеларијског материјала број: 2001/17 од 18.12.2017. године. Понуду доставио понуђач ЈП „Завод за уџбеника и наставна средства“ И. Сарајево. Уговор потписан са понуђачем дана 2030/17. од 22.12.2017. године. Извјештај објављен на порталу јавних набавки 5.1.2018. године.