______________   ,__________________  ,___________________  ,______________________   ,________________

________________________ i ____________________ (7bodova)

32.Zapadno Pomoravlje zahvata velike kotline _____________________________,____________________________

__________________, __________________________  i   ______________________________, sve one su smeštene

U  dolini  reke _____________________________ (6bodova)

33.Na prostoru Crnr Gore reke koje pripadaju Jadranskom slivu su ________________ , ______________________

I ______________ , a reke koje pripadaju Crnomorskom slivu su : ________________________, ______________-

 I ______________- (6bodova )

34. Karpatsko-balkanske planine su mlade venačne planine po postanku i zahvataju istočnu Srbiju. One su podeljene na dva planinska niza : Karpatski niz koji čine ________________, ________________________, ______________________

__________________ ______________   i Balkanski niz :___________________,_________________,______________-

_______________, _________________________  i  ______________________ (11bodova)

35.Na prostoru Vojvodine javljaju se sledeći oblici reljefa ___________________________,   ______________________

______________________________ i ______________________ planine . (4boda)

36. Dve najveće kotline na prostoru Južne Srbije su ____________________ i ___________________________(2boda).

37. Najpoznatija paleovulkanska kupa naziva se ___________________  i  smeštena je na planini _______________

u  Srbiji. (2boda)

38.U ___________________ , oblast _________________ izluči se najviše padavina u Evropi i to oko _________________

Godišnje. (3boda)

39.Valjevsko –podrinjske planine su prosečne visine oko 700 -1400 m.n.v . Složene su geološke građe i najpoznatije

Planine iz ove skupine su : __________________, _________________________   ,_______________________

____________________,  _______________________,  ____________________,  ____________________,  (7bodova)

40.Na prostoru BiH ističu se tri reljefne celine _________________________________ ,   _______________________

 I  ______________________________ celina (3 boda).

41. Entitet je __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (2boda)

42.Klimatski elementi su : ________________________, __________________________,_______________________

____________________,  _______________________,  ____________________,  ____________________,  (7bodova)

43. Vreme je ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  (2boda )

44. Klima je ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(2boda)

45. Ustavom Republike Srpske definisano je :____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(3boda)

46. Površinski oblici kraškog reljefa su _____________________, ______________________________________,

______________________  i _______________________________________  (4boda)

47. Podzemni oblici kraškog reljefa su ____________________________  i ____________________________ (2boda)

48. Planinsko- kotlinska regija BiH obuhvata sledeće reljefne celine : ________________________, __________________ _____________________,  _______________________,  ____________________,  ____________________,  (7bodova)

49.Panonska i peripanonska BiH obuhvata desnu obalu reke ____________________ i donje slivove njenih pritoka

____________________________________________________________________________________________(6bodova)

50.Najveća kraška polja na tlu BiH su ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ (5bodova).