Petra Trifković

 RAČUNOVOĐA

 Diplomirani ekonomista

Biljana Trišić

BLAGAJNIK

Ekonomski tehničar

Emina Fazlić Prangašević

BIBLIOTEKAR

Nastavnik srpskog jezika

 

 

Zorana Vasiljević

KNJIŽNJIČAR