Škola kroz istoriju:

Škola je osnovana januara 1966. integracijom Osnovne škole "Veso Gavrić" i  Osnovne škole "Mirko Filipović" iz Bijeljine. Odlukom Predsjedništva SO Bijeljina od 10 aprila 1992. godine škola nosi ime Osnovna škola "Vuk Karadžić".

Staro zdanje ove škole je sagrađeno 1885. godine za potrebe tadašnje Trgovačke škole u Bijeljini koja je postojala do 1919. godine. Od te godine tu se nalazi tzv. Djevojačka osnovna škola, sve do II svjetskog rata, a nakon toga u tom starom objektu od 1949. godine počinje da radi Učiteljska škola.

   Dogradnjom još jednog aneksa uz postojeći objekat stvoreni su uslovi za uspješno školovanje niza generacija učitelja sve do 1966. godine. Od tada radi kao Osnovna škola “Mirko Filipović”, a od 1992. godine se mijenja naziv u OŠ “Vuk Karadžić”.  

    U periodu 2005-2007.god. izgrađena je sportska dvorana, nedaleko od postojećih objekata, tako da su ostvareni svi uslovi za uspješno izvođenje nastave fizičke kulture .

Za svoj dosadašnji rad škola je više puta nagrađivana, a posebno   je značajna Zlatna medalja “Filip Višnjić”, koju je dobila 2002. godine od SO-e Bijeljina.

AMBLEM ŠKOLE