Despotović, Ljubiša -domar

Milošević, Dalibor -domar

Šušljik, Pero - ložač, domar

Ostojić, Bojan - ložač, domar

Topić, Miodrag - noćni čuvar

Vujinović, Stanko - noćni čuvar

Gnjatić, Jelena — spremačica

 Radovanović, Vesna - spremačica

Džanić, Hasiba - spremačica

Gajić, Svjetlana- spremačica

Đelmo, Stanojka - spremačica

Budić, Senada - spremačica

Velimir, Anđelka - spremačica

Kadirić, Zina - spremačica

Gojković, Stanimirka - spremačica

Ristić, Gorica - spremačica

Topić, Dragica - spremačica

Alić, Mevlida - spremačica

Radić, Radmila - spremačica

Gnjatić, Jelena - spremačica