Savjet učenika

 

U našoj školi i ove godine funkcioniše Savjet učenika škole. Broji 32 učenika pod rukovodstvom nastavnice Dušice Tadić.

 

ČLANOVI SAVJETA UČENIKA 2015/2016

AKTIVNOSTI:

·        DJEČIJA NEDJELJA

·        NOVOGODIŠNJI VAŠAR

·        “MIS ZDRAVA”

·       MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

·        MEĐUNARODNI DAN BEZBJEDNOSTI DJECE NA INTERNETU