“Čitalići”

21. i 22. februara u holu naše centralne škole održana je prezentacija čitalačkih dnevnika koje su učenici pripremili u okviru projektaČitalići”.