Dragi roditelji, ovim tekstom želim Vam

pomoći  da što lakše prevaziđete teškoće

i nedoumice  koje mogu da se jave pri

           polasku djeteta u školu.

 

 

 

Mislite, govorite i činite pozitivno !

            Vaše dijete će steći sigurnost i samopouzdanje.

Saslušajte dijete i pružite mu podršku !

             Ono će tako steći vjeru u sopstvenu vrijednost.

Što je dijete bliže školskom uzrastu veća je njegova potreba za druženjem !

            Omogućite mu da se druži sa svojim vršnjacima.

Vaš zadatak je da kod djeteta probudite radoznalost i želju za učenjem !

            Da ga nauči da čita, piše i računa zadatak je učitelja.

Dijete može odlično da čita i piše a da nije spremno za polazak u školu !

            Učite ga da bude samostalno.

Ne idealizujte djetetu školu ali je takođe ne omalovažavajte prijeteći djetetu školom !

            Stvarajte djetetu realnu sliku škole.

 

Kada počne školska godina ove sugestije Vam mogu pomoći:

Smireno, sigurno i srećno dijete uslov je da ono prihvati školu I bude dobar učenik !

Naoružajte se STRPLJENJEM i RAZUMIJEVANJEM !

Hvalite i podstičite dijete za ono što je dobro uradilo !

Ne uslovljavajte poklone uspjehom u školi !

Ne kažnjavajte dijete zbog loših ocijena nego mu pomozite da ih ispravi !

Ne poredite vaše dijete sa drugom djecom ! To mu neće koristiti !

Sarađujte sa učiteljom ili učiteljicom vaše djece.

Tako će djeca shvatiti da je njegov uspjeh Vama bitan !

 

BITI ODLIČAN ĐAK NIJE JEDINA DOBRA OSOBINA

                                      KOJU DIJETE MOŽE DA IMA !                                                 

                                                                 ŠKOLSKI PEDAGOG: Željka Bosiljčić