1.    Popuni date kolone za svaku državu kao što je uradjeno na prvom primeru.Svaki tačan unet pojam nosi 1 bod.  ( 40 bodova)

DRŽAVA

GLAVNI GRAD

Velika REKA

PLANINA

Većinska RELIGIJA

PRIVREDNI PROIZVOD

Crna Gora

Podgorica

Morača

Durmitor

pravoslavna

Turizam -primorje

Slovenija

 

 

 

 

 

Hrvatska

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

 

 Makedonija

 

 

 

 

 

Albanija

 

 

 

 

 

Srbija

 

 

 

 

 

Bugarska

 

 

 

 

 

Grčka

 

 

 

 

 

 

2.          Bosna i Hercegovina je podeljena na _______________________ i _________________________ i u njoj žive tri većinska naroda: __________________,________________,______________. ( 5 bodova).

 

3.          Pored naziva pojma napiššta označava ( npr. nizija, planina, zaliv…) I državu kroz koju se prostire.

a)    Dubrovnik je ___________________ u __________________.

b)    Rila je ________________________ u ___________________.

c)    Tesalija je _____________________ u ___________________.

d)    Neretva je _____________________u ___________________.

e)    Maribor je ____________________ u ___________________.

f)     Dinara je ______________________ u ___________________.

g)    Boka Kotorska je ________________u ___________________.

h)    Ohridsko je ____________________ u ___________________.

i)     Krit je ________________________ u ____________________.

j)     Povardarje je __________________ u ___________________.          ( 10 bodova)

 

4.          Rijeke sa prostora JI Evrope otiču u tri morska sliva

a.     _____________________ , b. ____________________ , c. ____________________   (3boda)  

 

     5.   Prema svom geografskom položaju BiH je:

_______________________ država

_______________________ država

_______________________ država      (3boda)    

                                                                                                                  

   

 6.Republika Srpska je nastala na dijelu geografskog prostora BiH _______ godine, a nakon građanskog rata  stekla je i međunarodno priznanje uspostavom mira – potpisivanjem ________________________

sporazuma  __________godine.     (3boda)                                                                     

 

7.Upiši tipove klime prisutne na Balkanskom poluostrvu

_______________________________ , ________________________ , ________________________

_______________________________ .               (4boda)    

8.   Starosnu strukturu stanovništva čine tri starosne grupe:

a.              _______________________________________