b.              _______________________________________

c               _______________________________________          (3boda)  

9.   Rijeka Drina nastaje od _______________ i __________________ koje se sastaju kod _____________________,

 a uliva se u ________________ kod ____________________ . Kod ušća je izgradila naplavne ravnice ______________

 u Srbiji i ____________________ u Bosni.         (7bodova)  

    10.      Sam naziv Bosna spominje se u ______ vijeku u spisima vizantijskog cara ________________________

Naziv Hercegovina je mlađeg postanka, a potiče od titule  ___________________________________ -Herceg       (3boda)  

11.            Navedi države sa kojima se graniči BiH:

_______________ , _________________ , _________________                                        (3 boda)  

12.    Pravac pružanja dinarskih planina na prostoru Balkanskog poluostrva je: (zaokruži tačno)

a.              Sjeverozapad – jugoistok         b. Sjeveroistok – jugozapad           c. Sjever – jug      (1 bod)     

13.     Prirodno kretanje stanovništva podrazumijeva promjene broja stanovnika biološkim procesima,

 a čine ga tri komponente: rađanje ili __________________ , umiranje ili __________________ ,

I kao razliku prethodne dvije komponente _______________________________        (3 boda)           

14.    Nabroj bar tri oblika kretanja morske vode:

a____________________________

b____________________________

c____________________________                                                                                     (3 boda)

15. Rijeka Bosna izvire od __________________________ ispod planine ___________________ kod __________________,

 a uliva se u rijeku ___________________.                                 (4 boda)

16.Navedi četiri najveća jezera na prostoru Balkanskog poluostrva :

------------------------------- ----------------------------------  ------------------------------- ---------------------------------- (4boda)

17.Naziv Balkan uveo je ____________________ godine nemac _________________________________(2boda)

 

18.Navedi koji narodi pripadaju skupini Južnih Slovena :______________,_________________,________________,

____________________,_____________________,______________________,dok Romanskoj skupini na prostoru

Balkanskog poluostrva pripadaju jedino _____________________  (7bodova)

19.Po uređenju Hrvatska je _________________  ______________________  i podeljena je na _______________

_______________________ (4 boda)

20.BiH  ima izlaz na Jadransko more u dužini od _________ i to u područiju između _____________________ i

_____________________ (3 boda)

21. Na prostoru Hrvatske koje reke pripadaju Jadranskom slivu :___________________ ,____________________,

_________________,____________________,__________________,___________________  (6 bodova)

22.U teritorijalnom pogledu Republika Srbija se sastoji iz _______________________________  i dve AP

_________________________ i ______________________ (3 boda)

23. U pogledu reljefa Republika Srbija se sastoji iz dve celine ,a to su :  _________________________________  i

_____________________________________ (2 boda)

24. Najstarije kopno na prostoru Srbije je ____________________, nastalo u periodu __________________(2boda)

25.Autonomna pokrajina Vojvodina  sastoji se iz tri celine ,a to su _____________, ___________________________

I _____________________(3boda)

26.Veće leve pritoke Dunava na prostoru Vojvodine su ______________, ________________- _______________(3boda)

27.Navedi ostrvske planine Šumadije : _______________,__________________,__________________,_______________

________________ i ____________________- planine (6bodova).

28 Na prostoru Crne Gore izdvajamo _____________________________________ i ___________________________

regiju (2boda).

29.Mezozok geološko doba Zemlje podeljeno je na tri perioda i to ____________________-, _____________________

 I __________________ (3boda).

30 . Kenozoik najmlađe geološko doba Zemlje deli se na ___________________ i _______________________(2boda)

31. Južni obod Panonske nizije na prostoru Srbije zahvata sledeće manje celine :