free html web templatesУпис у I разред

У складу са Законом о основној школи ове године се у први разред уписују сва дјеца која ће до почетка школске године, навршити шест година (тј. дјеца рођена од 01.01. до 31.08.2014. године, као и дјеца рођена од 01.09. до 31.12.2013. а која нису уписана прошле школске године).

На захтјев родитеља, а по одлуци комисије, могу бити уписана и дјеца рођена од 01.09. до 31.12.2014. године.

Обавјештавају се родитељи да је у Дому здравља у Бијељини за ову дјецу обезбјеђен љекарски преглед у периоду од 02.03. до 09.03.2020. године од 10:00 до 17:00 часова. Са собом понијети здравствену књижицу или родни лист дјетета. Прије одласка на љекарски преглед обратити се у школу ради преузимања распореда.

Обавјештавају се родитељи у АМАЈЛИЈАМА чија дјеца треба да се упишу у први разред да доведу дијете на упис у зграду школе у Амајлијама дана 30.04.2020.год ( четвртак) у времену од 8:30 -11:00 . Са собом понијети извод из матичне књиге рођених за дјете, љекарско увјерење и копију пријаве мјеста боравка.

Обавјештавају се родитељи у ПОПОВИМА чија дјеца треба да се упишу у први разред да доведу дијете на упис у зграду школе у Поповима дана 4.05.2020.год ( понедељак) у времену од 08:30-11:00 . Са собом понијети извод из матичне књиге рођених за дјете, љекарско увјерење и копију пријаве мјеста боравка.